Miksi jokaisen yrityksen kannattaa ostaa viestintää palveluna?

kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä taustalla kirjoja

Kaiken kokoisissa yrityksissä tulee eteen tilanteita, jolloin toimitusjohtaja tarvitsee viestintätukea, henkilöstöjohtaja tarvitsee sparrausta muutoksen sanoittamiseen tai viestintätoimi yksinkertaisesti tarvitsee lisäkädet suunnittelemaan sekä toteuttamaan viestintää ja markkinointia. Aivan pienissäkin yrityksissä viestintään ja markkinointiin kannattaa ostaa osaamista. Ja kannattaa ostaa viestintää suunnitelmallisesti palveluna.

Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse, vaikka useimpiin asiantuntijatehtäviin liittyy viestintää ja markkinointia.

Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse. Tämä siitä huolimatta, että kaikkiin asiantuntijatehtäviin liittyy viestintä ja markkinointi jossain määrin. Viestintä on yksi nykypäivän työelämätaidoista.
On eri asia olla oman alansa erikoisosaaja ja yhtä aikaa osata kirjoittaa oikein, kertoa selkeästi työnantajan palveluista ja tehdä kiinnostusta herättäviä sosiaalisen median postauksia. Viestintää tehdään meille ihmisille, mutta usein myös algoritmeille.

Ulkopuolinen näkökulma ja sparrausta

Viestinnän konsultointi on usein strategista neuvonantoa ja johtoryhmän sparrausta esimerkiksi silloin, kun yrityksen toiminta on muuttumassa suunnitellusti tai muuttunut yhtäkkiä. Tyypillisesti tärkein tehtävämme on tuoda ulkopuolista näkemystä ja antaa suosituksia viestinnän toteuttamiselle kriisin iskiessä tai vaikkapa ulkoisen viestinnän kehittämiseksi.

Saat siis ulkopuolisen näkökulman ja sparrausapua. Tuemme yrityksiä, yhteisöjä ja myös yksityishenkilöitä niiden viestinnässä. Projektien teemoja ovat strategia, muutosviestintä, kriisi- ja poikkeustilaviestintä, mediayhteydet ja viestinnän suunnittelu sekä henkilöstöviestintä ja sidosryhmäsuhteet.

Apua olennaisen kiteyttämiseen

Kun yrityksen olemassaolon tarkoitus on selkeä, on helpompi uudistaa strategiaa ja tehdä valintoja, mihin toiminnan resurssit kannattaa kohdistaa.

Ymmärrän hyvin, että kasvua saadakseen yrityksen on muutettava strategian ja myynnin painopisteitä joskus nopeastikin. Tämä tarkoittaa viestien tarkistamista ja muovaamista. Tässäkin viestintätoimisto osaa auttaa.

Purpose, tarkoitus – syy, miksi yritys on olemassa – tulisi olla selkeästi sanottu, yksinkertainen, ja välttää yleismaailmallisia itsestäänselvyyksiä. Parhaimmillaan kiteytys kuvaa yrityksen merkityksen yhteiskunnassa ja sisältää myös tunne-elementin.

Strategiaa kiteyttämällä on luontevaa kertoa paitsi sijoittajille ja asiakkaille, mutta myös yrityksen työntekijöille, miten jokaisen oma työ ja tekeminen yhdistyy yrityksen tarkoitukseen ja sitä kautta yhteiskuntaan.

Kova ydin: osaamista, resurssia ja varmaa toteutusta

Yrityksen ns. perusviestinnän tason ylläpitäminen vaatii asiantuntemusta, sopivasti resursseja ja systemaattisesta toteuttamista. Kun ostat viestintää kehitysprojektin omaisesti saat yleensä nopeasti aikaiseksi juuri sen mitä olit toivonut. On hyvä huomioida myös projektin johtamisen resurssit. Viestintätoimistosta saat apua ja osaamista myös siihen.

Kun ostat viestintää palveluna saat ulkopuolisilla silmälaseilla rikastettua asiantuntijatyötä, joka auttaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteita.

Ostamalla viestintää palveluna saat siis liki kaikkea sitä viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijatyötä, mitä yrityksen viestintä tekee – viestinnän suunnittelua, joka auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteita ja viestinnän toteutusta yrityksen ja sen erilaisten sidosryhmien käyttämissä viestintäkanavissa – mutta rikastettuna ulkopuolisilla silmälaseilla.

Jos haluat tarkemmin perehtyä siihen, miten kannattaa ostaa viestintää palveluna, tutustu teokseen Viestinnän ostajan opas, jonka on tuottanut Markkinointitoimistojen liitto. Esimerkiksi myös Kuntaliitto tarjoaa oppaan viestinnän ja markkinoinnin hankintaan.

Scroll to Top