Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste (jäljempänä ‘Tietosuojaseloste’ tai ‘Seloste’). Seloste on laadittu 18.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Anis Unlimited Oy
anna.virrantaus@anisunlimited.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anna Virrantaus
anna.virrantaus@anisunlimited.fi

3. Rekisterin nimi

Anis Unlimited Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen); sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena; ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu kuten asiakassuhde, työsuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä muun muassa mittaus- ja tutkimustarkoituksiin sivuston käytön ja käyttömäärän selvittämiseksi.

Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Ulkopuolisten tahojen evästeiden perusteella kohdentama mainonta

Seuraavat tahot keräävät sivustoillamme evästetietoa, jota käytetään verkkosivujen kehittämiseen:

Google Analytics. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä täällä: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

Mahdollinen muu datan käyttö

Pakolliset ja lain vaatimat datan luovutukset: Viranomaisten ja lain vaatimuksesta on mahdollista, että olemme velvoitettuja luovuttamaan henkilöihin liittyviä tietoja. Tiedon luovutus tai käsittely saattaa myös tulla kyseeseen, jos Anis Unlimited Oy:n on puolustettava oikeuksiaan siviili-, yritys- tai rikosoikeudessa.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Edellä mainitut kolmannet tahot voivat siirtää tietoja, mutta he noudattavat EU:n vaatimia säännöksiä. Lisätietoja kyseisten tahojen tietosuojasta kunkin tahon kohdalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja tallentavien palvelimien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niitä käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen. Kaikki muutokset tulevat voimaan heti niistä ilmoittamisen jälkeen. Pyydämme asiakastamme tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta.

Tämä Seloste on päivitetty viimeksi: 8.1.2022

Scroll to Top