Anna Virrantaus: Ihmislähtöinen kriisiviestinnän johtaminen

Anna Virrantaus viestintä viestintäkriisi luottamus mentorointi

Sillä miten johdat ihmisiä, on suuri vaikutus yrityksen toimintaan. Ihmislähtöinen viestintä ja sen johtaminen muuttuvissa olosuhteissa on jokaisen toimitusjohtajan ja esihenkilönä toimivan polku onnistumiseen.

Kriisiviestinnän johtaminen onkin sitten oma taiteenlajinsa. Siinäkin tulisi kyetä huomioimaan inhimillinen tekijä, ihminen.

Ihmislähtöinen kriisiviestinnän johtaminen

Miten johdat kriisin keskellä, sillä on suuri vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin. Miten autat henkilöstöä kohtaamaan – ja miten itse kohtaat ne tavanomaiset tunteet kriisin eri vaiheissa, sillä on suuri merkitys jaksamiseen.

Viestinnän johtamisessa on tärkeä tehdä ennakoivaa strategista työtä kuten issues management -työskentelyä viestinnällisten riskien tunnistamiseksi, kirjata henkilöstön tyypillisimmät kysymykset muutosneuvotteluita varten jo ennalta, tai valmistautua vakuuttavaan vuorovaikutukseen henkilöstön tai median kanssa.

Nykyisin kriisistä puhutaan liian heppoisesti. On tärkeä hahmottaa, onko kyseessä poikkeus normaalista, itse aiheutettu kohahdus vai onko sidosryhmien luottamus jo koetuksella?

Nykyisin kriisistä puhutaan jopa liian heppoisesti. Media kirjoittaa klikkiotsikoita ja keskustelu sosiaalisessa mediassa alkaa kiihtyä. Siksi onkin tärkeä itse hahmottaa, mistä on kyse.

Onko kysessä poikkeus yrityksen normaalissa toiminnassa vai aivan itse aiheutettu luottamusta koetteleva möläytys? Onko kyseessä yrityksen arvoja kyseenalaistava yksittäinen tapahtuma? Vai onko  sidosryhmien kokema luottamus yritykseen jo suorastaan notkahtanut?

Hallitse kriisiviestintää -koulutuksen perustana on ihmislähtöinen viestintä ja sen johtaminen muuttuvissa olosuhteissa. Koulutus kattaa toimintamallin ja työkalut sekä huomioi psykologisen tekijän, ihmisen.

Koulutuksen perustana on ihmislähtöinen kriisiviestinnän johtaminen

Toimintamalli

 • Ennakoiva strateginen työ
 • Roolitus
 • Toiminta kriisin hetkellä
 • Jälkihoito
 • Valmiuden ylläpito.

Työkalut

 • Kriisin varhainen tunnistaminen (strategic issues management)
 • Poikkeustilaviestinnän suunnitelma
 • Kriisiviestintäohjeen malli
 • Lehdistötiedotteen malli
 • Mediahaastattelun ABC
 • Muutosneuvotteluiden UKK.

Tekijänä ihminen

 • Vinoumat
 • Vuorovaikutus
 • Tunteet
 • Reagointi
 • Resurssit.

On mahdollista järjestää koko henkilöstön koulutus, johtoryhmän fasilitointi, tai henkilökohtainen sparraus ja haastatteluharjoitus. Tilanteesta riippuen keskitymme muutosneuvottelujen (ennen yt-neuvottelut) viestintään, jota moni kutsuu organisaation sisäiseksi kriisiviestinnäksi, tai yrityksen oman median kehittämiseen ja kasvua tukevan viestinnän linjauksiin.

”Koulutus toimi minusta oikein hyvin ja kriisiviestintään paneuduttiin täydellä tarmolla.” ​
– tiedottaja, valmiusryhmän jäsen

Olen koonnut tähän koulutukseen parhaat oppini  yli 20 vuoden ajalta viestinnästä ja maineenhallinnasta. Hyödynnän työssäni  kansainvälisesti tunnettuja PR-malleja ja muutosviestinnän teorioita kuten esimerkiksi Kübler-Ross muutoskaariPESO-malli, sekä viestinnällisen kriisin elinkaarimallin (Hainsworth (1990) and Meng (1992) neljä vaihetta.

Kriisiviestinnän johtaminen on tullut tutuksi, samoin corporate communications -työskentelyn eri osa-alueet. Olen tehnyt työtä erityisesti teknologia, teknokemia, teollisuus, sote, sisäilma, ruoka, risteilyt, franchising, yrittäjyys, strategiakonsultointi alojen ja aiheiden parissa yrittäjänä, viestintäjohtajana, konsulttina, kouluttajana ja projektipäällikkönä.

Konsultointityöni ovat olleet aina luottamuksellisia ja siten kerron nimiä vain julkisesti tiedossa olevista caseista.

Ennen Anis Unlimitedia työnantajiani olivat mm. Luona, Tekir, Berner, Nokia, Pöyry ja McKinsey. Taustalla minulla on kansainvälisen liiketoiminnan MBA (Aalto) ja olen suorittanut organisaatioviestinnän ja sosiologian opintoja Helsingin Yliopistossa. Tutustu tapaani toimia täältä.

 

Scroll to Top